Ile jest ważne skierowanie na badania krwi

skierowanie na badanie krwi

Ile jest ważne skierowanie na badania krwi? To pytanie często zadają sobie osoby wykonać choćby okresowe badania. Czy takie skierowanie ma datę ważności? Co mówi o tym prawo, a jak wygląda rzeczywistość polskich przychodni?

Badania krwi

Badania krwi to jedne z podstawowych badań prowadzonych w ramach  podstawowej opieki zdrowotnej i diagnostyki. Wykonuje się je w celu wykluczenia bądź potwierdzenia podejrzeń dotyczących chorób czy schorzeń. Skierowanie na takie badanie może wystawić lekarz POZ (podstawowej opieki medycznej) w ramach zdrowotnego ubezpieczenia NFZ. Takowe badanie można także wykonać prywatne, z pominięciem Narodowego Funduszu Zdrowia. Takie badania może wykonać bez skierowania od lekarza.

Do podstawowych badań krwi zaliczamy m.in.:

  • Morfologię – podstawowe badanie krwi. Wynik określa chociażby liczbę czerwonych oraz białych krwinek, stężenie hemoglobiny w erytrocytach czy liczbę płytek krwi.
  • Profil lipidowy – określający poziom trójglicerydów oraz cholesterolu w organizmie.
  • Glikemia – badanie to obrazuje poziom glukozy we krwi.
  • Koagulogram – wynik pozwala określić szybkość krzepnięcia krwi, pokazuję także czy występują wszystkie elementy niezbędne do zachodzenia tego procesu (krzepnięcia).
  • Próby wątrobowe – pozwalają zweryfikować stan naszej wątroby.

Ile jest ważne skierowanie na badania – dwie strony medalu

Przepisy, które regulują kwestie skierowań lekarskich, zawarte są w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 2004 roku. Ustawa ta nie podaje granicznych terminów, w jakich trzeba zrealizować wydane skierowania. Jednocześnie jednak ustawa nie informuje o tym, że skierowania są bezterminowe.

Ważne jest, aby pamiętać, że skierowanie na badanie krwi tak, jak każde inne skierowanie – jest ważne i możemy z niego skorzystać do czasu, gdy występują przesłanki co do wykonania badania, na które zostaliśmy skierowani. Inaczej mówiąc, skierowanie jest ważne tak długo, jak długo nasz stan zdrowia stwarza potrzebę do wykonania badania, na które zostaliśmy wysłani.

W praktyce najczęściej jest tak, że na wykonanie badania krwi mamy około miesiąca, a najczęściej maksymalnie 30 dni. Tak wygląda medyczna praktyka. Czasami zdarza się, że okres czasu na wykonanie badania krwi jest dłuższy – trzy miesiące. Może się też zdarzyć, że na skierowaniu będzie zapis – adnotacja od lekarza –  aby takie badanie krwi wykonać kontrolnie, za jakiś czas (np. po upływie kilku tygodni lub miesięcy od zakończenia leczenia). Może się zdarzyć również tak, że dany punkt diagnostyczny po upływie przyjętych przez siebie terminów ważności, odeśle nas ze skierowaniem z powrotem do lekarza. Tak by ten skorygował datę odpowiednią adnotacją i wtedy dopiero zostaniemy przyjęci.

Ile jest ważne skierowanie na badania krwi – gdzie szukać informacji

Informacje co do kwestii terminu ważności skierowania na badanie krwi, najlepiej uzyskać w danym punkcie, gdzie badanie ma być wykonane. Wtedy unikniemy przykrych niespodzianek. Najlepiej zrobić to jak najszybciej od uzyskania skierowania, aby termin nie przepadł, jeśli okaże się, że termin w danym punkcie nie jest zbyt długi.

Skierowanie na badania krwi – zalecenia NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca, aby badania krwi wykonać w terminie 30 dni od otrzymania skierowania. Dlaczego takie są zalecenia? Głównym powodem jest to, że badania krwi zleca się w celu poznania aktualnego stanu zdrowia pacjenta. Lekarz zleca je również po to, by zweryfikować podejrzenia co do występowania stanów chorobowych czy schorzeń, dlatego nie warto zwlekać z wykonaniem badań krwi. W efekcie tych zaleceń często jest tak, że punkty diagnostyczne po upływie terminu 30 dni, chcą uzyskać aktualne skierowanie od lekarza.

Pomimo tego, że nie ma przepisów określających, ile jest ważne skierowanie na badania krwi, warto z niego skorzystać jak najszybciej to możliwe. To dobre dla nas i naszego organizmu.